RIBOLOV

Boraveći na našem splavu imate veoma širok izbor ribolovačkih mesta kao i riba koje možete uloviti. Samo jezero Perućac ima 19 vrsta riba : Som, Mladica, Pastrmka, Plotica, Mrena, Skobalj, Šaran, Jez, Deverika, Klen, Grgeč, Linjak, Sitna bela riba.

Pored jezera, tu je i reka Drina. Drina je poznata kao najlepša i najčistija planinska reka na Balkanu sa brojnim populacijama plemenitih vrsta riba. Mladica, lipljen, mrena i potočna pastrmka upravo u Drini dosežu maksimalne veličine, što je odlika reka izuzetne čistoće. Osim ovih vrsta riba, u Drini se love i skobalj, klen, plotica, nosara.

Radi ćemo vam pomoći oko kupovine dnevne ili višednevne dozvole, kao i saveta oko mesta na kojima očekujte da dobijete neki od ribljih trofeja.