PLOVIDBA DO VIŠEGRADA

Jezero Perućac je nastalo pregrađivanjem toka reke Drine, za potrebe hidroelektrane „Bajina Bašta“. Jezero je akumulaciono jezero koje se vodom napaja iz reke Drine. Zbog strmine obale, dubina jezera na samo par metara od same obale dostiže prosečnu dubinu od 3 do 8 metara. Sredina jezera predstavlja granicu između Republike Srpske, BiH i Republika Srbije. Jezero se nalazi u prirodnom zavoju kanjona reke Drine između Bajine Bašte i Višegrada, i obavija planinu Taru na kojoj se nalazi Nacionalni park Tara.

Višegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske, 16 km od granice prema Srbiji. Nedavnom obnovom turističke pruge, kao i izgradnjom kompleksa Andrićgrad, Višegrad postaje primamljiva turistička destinacija.

Plovidbom do Višegrada uživaćete u lepotama okolnih predela, strmih obala koje spajaju vodu i nebo, kao i u krajnjoj destinaciji gradu Višegradu i njegovoj najvećoj atrakciji koju predsavlja most preko Drine, koji je Mehmed-paša Sokolović podigao 1571.godine.